Kommunestyrene i de fire kommune som utgjør fremtidige Orkland kommune har i dag fått presentert rådmennenes forslag til Budsjett for 2019 og Handlingsplan for 2020 – 2022.

Se dokumentene på nettsidene til Orkland kommune