Løkken kulturhus

Bestillingsskjema leie Løkken kulturhus PDF document ODT document
Retningslinjer for utleie av lokaler i Løkken Kulturhus
Instruks for nøkler og nøkkelkort i Meldal kommune
Bestilling av profilering på infoskjerm

Meldal samfunnshus

Meldal barne- og ungdomsskole

Instrukser for leie skal leses, og kvitteres som lest på bestillingsskjema.

Skjema fylles ut og sendes på e-post til postmottak@meldal.kommune.no, ev. skrives ut og leveres/sendes Servicekontoret i Meldal rådhus.

Postadresse: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal