Formannskapets møte 16.5.2018 er avlyst. Neste møte er onsdag 23.5.2018