Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse. En avlaster overtar omsorgsoppgavene som du har til vanlig. Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet, hos avlaster eller på institusjon.

Som pårørende får du nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk

Søk om tjenesten

Søknader behandles fortløpende, og kommunen vil ta kontakt for videre behandling av søknaden