Utdrag av statuttene for prisen ligger under Team Næring på kommunens nettsider

Forslag på kandidater merkes ”Årets entreprenør i Meldal” og sendes til Meldal kommune ved Rådmannen, Kvamsveien 2, 7336 Meldal innen 25. oktober 2018.

banner_nettside_årets_entreprenør_2018.png