Om barnehagen

Å barnehage flyttet inn i gamle Å skole i august 2015. Barnehagen er pusset opp til en fremtidsrettet barnehage som gir gode muligheter for barns lek og læring.

Barnehagen har 2 avdelinger med til sammen 27 barn (36 plasser) 

Resa: 9 barn i alderen 1 - 2 år 
Føssa: 18 barn i alderen 3 – 5 år 

Barnehagen har et stort og variert uteområde, i tillegg til at barnehagens plassering gir oss unike muligheter i nærmiljøet, som f.eks. Å-stuggu, idrettsplassen, gymsalen til Nor-stuggu, turstier i skogen og ved elva, gårdsbesøk, og ikke minst alle de gapahukene lokalbefolkningen har laget som vi har tilgang til. 

Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl 06.45 - 16.30

Enhetsleder/styrer

Marit Kristin Søyseth   

Telefon kontor; 72 49 46 60

Mobil; 915 67 852

FAU/ Samarbeidsutvalg

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Ronja Eriksen - leder   

Linn Rikstad

Vegard Melkvik

Ola Muan

Samarbeidsutvalget

Ronja Eriksen  - leder

Linn Rikstad

Irene Gjertsen

Malin Landsem

Bjarne Lund - repr fra eier

Marit Kristin Søyseth  - sekretær