Abonnementsvilkårene vil bli vedtatt i januar 2020.

Abonnementsvilkårene består av administrative bestemmelser som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, og tekniske bestemmelser som fastlegger krav til teknisk utførelse. De administrative bestemmelsene kan publiseres fritt av kommunene, mens de tekniske bestemmelsene som er utarbeidet for rørleggere og entreprenører, må bestilles fra Kommuneforlaget.

De tekniske bestemmelsene er tilgjengelig for gjennomsyn på Orkdal Rådhus.

Frist for å levere høringssvar er 20.12.2019.

Du kan levere ditt høringssvar på postmottak@orkdal.kommune.no, eller sende det til Orkdal kommune, postboks 83, 7301 Orkanger.

Du kan også levere ditt høringssvar ved Orkdal, Meldal, Agdenes eller Snillfjord rådhus.