Frist for å søke om opptak til barnehageåret 2020/2021 er 1. mars 2020.

Rullerende opptak 
I tillegg er det innført rullerende opptak for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret.
Søknadsfristen for rullerende opptak i barnehageåret 2019/2020 er 1. oktober 2019. Disse barna tilbys plass innen fylte 13 måneder. Plass tilbys fra den 1. i måneden etter fylte ett år.
Det tas ikke inn nye barn i sommermånedene juni og juli.

Nye avtaler 
For alle barn som allerede har barnehageplass, skal det inngås nye avtaler fra 1. januar 2020. Den enkelte styrer vil ta dette opp med hver enkelt. Det vil være mulig å søke om endring i størrelsen på tilbudet for å tilpasse til nye vedtekter.
For endringer i størrelsen gjelder samme søknadsfrist - 1. oktober.

Endring av barnehage 
Rullerende opptak gjelder ikke søknad om endring/bytte av barnehage.
Barn som ønsker endret barnehage søker om dette ved opptaket som er 1. mars 2020.

Tilflyttere 
Barn som flytter til kommunen etter fristen for hovedopptak, får etter søknad plass innen 3 måneder.

For alle som ønsker barnehageplass i Orkland kommune fra barnehageåret 2020 – 21, er søknadsfristen 1. mars 2020.

Høsten 2019 må foreldrene søke via de enkelte kommunenes hjemmesider.

Hvis det skulle være spørsmål om dette, kan de rettes til styrer i den enkelte barnehage.

Vedtatte vedtekter for barnehagene i Orkland kommune