Meldal kommune vedtok i møte 21.08.2019 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget med alle relevante dokumenter er lagt ut i servicetorget. Dokumentene kan også lastes ned fra kommunens planregister

Planforslaget er også tilgjengelig i Kommunekart

Periode for offentlig ettersyn er 23.08.2019 - 04.10.2019.

Merknader til planforslaget sendes kommunen per brev eller e-post innen 07.10.2019.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å finne/laste ned planforslaget.