Melhus kommune har tatt vannprøver på Svorksjøen. Bakgrunnen er meldinger om at flere badegjester har opplevd å bli syke med oppkast og diaré. På grunn av antallet tilbakemeldinger velger kommuneoverlegen i Melhus nå å fraråde bading helt i Svorksjøen, selv om resultatene fra vannprøvene ikke er klare. Rådet gjelder både mennesker og dyr. Vannet må ikke drikkes.

Når oppdatert informasjon foreligger vil dette bli lagt ut på nettsidene til Melhus kommune

Ved behov for oppfølging av sykdom må nærmeste legevakt kontaktes! Dette gjelder kun de som har behov for oppfølging eller rådgiving rundt sykdom. Legevakta i Trondheim og Orkdal er informert, og fører oversikt over henvendelsene.