De fleste luftveisinfeksjoner går over uten antibiotika. Kroppen klarer som regel å bekjempe disse bakteriene selv. Denne informasjonen viser deg hvor lenge plagene pleier å vare, hva du kan gjøre selv for å bli bedre og når du eventuelt bør oppsøke lege igjen

Din infeksjon varer gjerne i :

 • Ørebetennelse: 4 dager
 • Halsbetennelse: 7 dager
 • Forkjølelse: 10 dager
 • Bihulebetennelse: 18 dager
 • Hoste/bronkitt: 21 dager

Egenbehandling:

 • Sørg for hvile
 • Drikk rikelig
 • Feber er tegn på at kroppen slåss mot infeksjonen og går over etter hvert. Du kan bruke Paracetamol eller Ibuprofen hvis du/barnet plages av feberen
 • Spør gjerne apoteket om midler som kan lindre plagene dine.

Jo mer antibiotika du bruker, jo større er faren for at bakteriene utvikler resistens slik at antibiotika ikke virker lenger. Antibiotika kan gi bivirkninger som utslett, magesmerter, diarè, soppinfeksjon i underlivet (kvinner) overfølsomhet for sol og andre plager. Del aldri antibiotika du har fått utskrevet til deg selv med andre, og returner ubrukt antibiotika til apoteket slik at de kan kastes på forsvarlig måte.

Oppsøk legehjelp rast ved:

 • Kraftig hodepine og sykdomsfølelse
 • Kald og klam hud eller uvanlig utslett
 • Forvirring, sløvhet eller talevansker
 • Pustevansker
 • Blå lepper
 • Brystsmerter
 • Vansker med å svelge/sikling
 • Hoste med blod
 • Kraftig forverring av symptomene

Kilder: Antibiotikasenteret for primærmedisin, folkehelseinstituttet, helsedirektoratet