Vi har en del felt uten lys, og vi beklager det. Dette er delvis som følge av gjenstående arbeide på linjer, skade etter tordenvær og pærer som er gått. Alle områder er meldt in til ON entreprenør AS, som er vår samarbeidspartner på veglys. Det har vært problemer med kapasitet. Men arbeide med oppretting av feil på lys i Meldal, vil bli påstartet i uke 35.

I tillegg vil det i løpet av høsten bli foretatt arbeider med utskifting av blank tråd på en del fylkesveger i kommunen, samt rydding av skog for disse. Dette vil medføre perioder uten veglys på gjeldende strekk, og kan føre til noe redusert framkommelighet når skogrydding pågår.