Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Meldal er det i tillegg valgdag søndag 10. september i to valgkretser.

Tidligstemmegivning

Fra 03.07.2017 til 09.08.2017 kan du tidligstemme ved Servicekontoret i Meldal rådhus.

Ved tidligstemmegivningen, vil det normalt ikke være tilgjengelige stemmesedler, men som velger skriver du parti/listenavnet på et eget ark. Du kan derfor ikke endre på partiets/listas listeforslag.

 • Du skal benytte eget stemmeavlukke i Servicekontoret
 • Stemmeseddelen din stemples før du legger den i en egen valgkonvolutt som klistres igjen
 • Den forseglede valgkonvolutten din puttes i en annen konvolutt. Den ytre konvolutten (ikke valgkonvolutten), merkes med ditt navn, og legges sammen med andre tidligstemmer i valgurna

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Forhåndsstemmegivning

Fra 10.08.2017 til 08.09.2017 (ordinær åpningstid) kan du forhåndsstemme ved Servicekontoret i Meldal rådhus og ved Meldal folkebibliotek på Løkken Verk.

Utvidet åpningstid ved Servicekontoret:

 • fredag 01.09.2017 fra kl 15:00 til kl 18:00
 • lørdag 02.09.2017 fra kl 11:00 til kl 14:00

Forhåndsstemming:

 • Stemmesedler vil være tilgjengelige, du kan derfor endre på partiets listeforslag
 • Eget stemmeavlukke benyttes
 • Stemmeseddelen din stemples og du slipper selv seddelen i den forseglede urnen

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Helsetunet og Løvbytunet

Meldal helsetun
Du kan forhåndstemme ved Meldal helsetun torsdag 07.09.2017 fra kl 11:00 til 13:30

Løvbytunet
Du kan forhåndstemme ved Løvbytunet tirsdag 05.09.2017 fra kl 12:00 til 14:00

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke valgstyret om dette hvis du oppholder deg på en institusjon der det gjennomføres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, telefonnummer, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.

Ta kontakt med valgstyret i Meldal på telefon 72 49 51 00 eller e-post postmottak@meldal.kommune.no
Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest mandag 04.09.2017 kl 15:00 (søknaden kan være muntlig)

Her kan du stemme på valgdagen

Å valgkrets
Å samfunnshus

 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 – kl 20:00

Grefstad valgkrets
Meldal samfunnshus

 • Søndag 10.09.2017 kl 16:00 - kl 20:00
 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

Storås valgkrets
Storås barnehge, sokkelen

 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

Løkken valgkrets
Idrettsbygget

 • Søndag 10.09.2017 kl 16:00 - kl 20:00
 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

På valgdagen kan du avgi din stemme i den kretsen du selv ønsker i din bostedskommune.

Har du stemmerett?

Disse har stemmerett:

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
 • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30.06.2017
 • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.