Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Meldal er det i tillegg valgdag søndag 10. september i to valgkretser.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens stortingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i valgmanntallet i kommunen der du bor.

Vær klar over at du en manntallsført i den kommunen der du var registrert som boende pr. 30. juni 2017.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, så vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken valgkrets du tilhører, og åpningstidene for denne.

Dersom navnet ditt ikke står i valgmanntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen der du bor.

I Meldal legges manntallet ut til offentlig ettersyn fra 17. juli og fram til valgdagen ved Servicekontoret i Meldal rådhus og ved Meldal folkebibliotek (Løkken Verk)

Tidligstemmegivning

Fra 03.07.2017 til 09.08.2017 kan du tidligstemme ved Servicekontoret i Meldal rådhus.

 • Du skal benytte eget stemmeavlukke i Servicekontoret
 • Stemmeseddelen din stemples før du legger den i en egen valgkonvolutt som klistres igjen
 • Den forseglede valgkonvolutten din puttes i en annen konvolutt. Den ytre konvolutten (ikke valgkonvolutten), merkes med ditt navn, og legges sammen med andre tidligstemmer i valgurna

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Forhåndsstemmegivning

Fra 10.08.2017 til 08.09.2017 (ordinær åpningstid) kan du forhåndsstemme ved Servicekontoret i Meldal rådhus og ved Meldal folkebibliotek på Løkken Verk.

Utvidet åpningstid ved Servicekontoret:

 • fredag 01.09.2017 fra kl 15:00 til kl 18:00
 • lørdag 02.09.2017 fra kl 11:00 til kl 14:00

Forhåndsstemming:

 • Stemmesedler vil være tilgjengelige, du kan derfor endre på partiets listeforslag
 • Eget stemmeavlukke benyttes
 • Stemmeseddelen din stemples og du slipper selv seddelen i den forseglede urnen

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Helsetunet og Løvbytunet

Meldal helsetun
Du kan forhåndstemme ved Meldal helsetun torsdag 07.09.2017 fra kl 11:00 til 13:30

Løvbytunet
Du kan forhåndstemme ved Løvbytunet tirsdag 05.09.2017 fra kl 12:00 til 14:00

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke valgstyret om dette hvis du oppholder deg på en institusjon der det gjennomføres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, telefonnummer, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.

Ta kontakt med valgstyret i Meldal på telefon 72 49 51 00 eller e-post postmottak@meldal.kommune.no
Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest mandag 04.09.2017 kl 15:00 (søknaden kan være muntlig)

Her kan du stemme på valgdagen

Å valgkrets
Å samfunnshus

 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 – kl 20:00

Grefstad valgkrets
Meldal samfunnshus

 • Søndag 10.09.2017 kl 16:00 - kl 20:00
 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

Storås valgkrets
Storås barnehge, sokkelen

 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

Løkken valgkrets
Idrettsbygget

 • Søndag 10.09.2017 kl 16:00 - kl 20:00
 • Mandag 11.09.2017 kl 12:00 - kl 20:00

På valgdagen kan du avgi din stemme i den kretsen du selv ønsker i din bostedskommune.

Har du stemmerett?

Du må ha stemmerett for å kunne stemme.

Disse har stemmerett:

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  Personen må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Sametingsvalget 2017

Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017.

I Meldal kommune er det ved sametingsvalget 2017 færre enn 30 manntallsførte. I henhold til sameloven § 2-3 er det derfor bare mulig å stemme på forhånd.

Perioden for forhåndsstemmegivningen er fra 10. august til 8. september. I denne perioden kan du forhåndsstemme ved Servicekontoret i Meldal rådhus og ved Meldal folkebibliotek på Løkken Verk.

I tillegg kan du i perioden fra 3. juli til 9. august avlegge din stemme som tidligstemme ved Servicekontoret.

Husk å ta med valgkortet når du skal forhåndsstemme. Valgkort blir utsendt i løpet av juli.

Les mer om Sametingsvalget på Sametingets nettsider

valglogo_sort_samisk.jpg