Har du eller ditt lag behov for støtte til aktiviteter? Både kommunen og fylkeskommunene har flere tilskuddsordninger du kan benytte deg av. 
Meldal kommune abbonerer også på Tilskuddsportalen, og her kommuneansatate og lokale lag og foreninger i Meldal logge seg inn. Her finner du tilskuddsordninger i hopetall samt Foreningsportalen, hvor lag og foreninger får Foreningskatalog og Aktivitetskatalog i tillegg til Tilskuddsportalen - et kinder-egg for lokalt foreningsliv.