SFO holder til i lyse og trivelige lokaler midt i småskolens areal ved Meldal barne- og ungdomsskole. Uteområdet er også felles med småskolen, men vi bruker skogen og bakkene ovenfor skolen i tillegg på ettermiddagstid.

Noe inventar og utstyr brukes sammen med skolen, en del leker og materialer har vi kjøpt selv og brukes bare av SFO.

Barn er forskjellige og har ulike behov, men alle skal få hjelp til å utfolde seg og trives ut fra sine behov og forutsetninger.

Virksomheten bygger på Meldal kommunes vedtekter og retningslinjer.

Meldal SFO er et omsorgs- og fritidstilbud i samarbeid med den obligatoriske skolen, for barn i småskolen (1. – 4. klasse).

Mål for SFO:

  1. Fritid. SFO forvalter barnas fritid.
  2. Trygghet og omsorg. SFO må kunne tilby voksenkontakt på en slik måte at barn kan bruke energi på sin egen utvikling.
  3. Tilhørighet og identitet. SFO må bidra til gode relasjoner i lokalmiljøet rundt skolen.
  4. Nettverksarbeide. SFO må ikke hindre en naturlig oppbygging av nettverk for det enkelte barn.
  5. Familiens behov. Et godt fritidstilbud må kunne tilpasses småbarnsfamiliens individuelle behov.

Aktiviteter:

Vi har aktiviteter som forming, lek, spill, musikk, lek i gym.sal, bygging med klosser, snekring osv. Vi har godt med leker til både inne- og utelek og materialer til tegning og forming.

 

Åpningstid:    

Mandag  6.45 – 8.30 og 14.00 – 16.45

Tirsdag  6.45 – 8.30 og 14.40 – 16.45

Onsdag  6.45 – 8.30 og 14.00 – 16.45

Torsdag  6-45 – 8.30 og 14.00 – 16.45

Fredag  6.45 – 8.30 og 12.00 – 16.45