Skogbruket er vesentlig gardsskoger, og det er ca. 450 eiendommer i kommunen. Den gjennomsnittlige størrelsen på skogeiendommene i Meldal er ca. 450 daa.

Mer informasjon om skogbruksordninger finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside og hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.