Vi må da vite:

  • navn på saueeier
  • sted der tapene har skjedd
  • navn på rovviltkontakt
  • skadesituasjonen; hvor mange dyr er tatt og hvor gamle er kadavrene

Lokale rovviltkontakter er Steinar RIkstad (Telefon: 90832270) og Andreas Kalstad (Telefon 91130128)