1 repr. fra Hovedutvalg Landbruk og Tekniske Tjenester, 1 repr. fra Hovedutvalg oppvekst, helse og omsorg, 1 repr. fra Formannskapet og 4 repr. fra funksjonhemmedes organisasjoner.

Medlemmer i rådet

Olav Huseby - leder
Mobil 906 82 478

Mildrid Nesheim - Hovedutvalg Oppvekst, Helse og Omsorg
Mobil 901 31 572

Bård Bergsrønning - LHL
Mobil 900 45 846

Ann Iren Resell
Mobil 922 31 133

Odd Skogstad
Mobil 481 29 605

Linda Ysland Ingstad – Formannskap
Mobil 412 35 830

Stein Elshaug - Hovedutvalg Landbruk og Tekniske Tjenester
Mobil 934 26 421

Sekretær for rådet

Heidi Lillery - tlf. 72 49 48 05

Varamedlemmer i rådet

Heidi Elvrum - MS
Mobil 959 97 926

Vibeke Mehlum
Mobil 414 45 141

John Esten Skjærli
Mobil 957 82 008

Olga Erlandsen
Mobil 944 30 074

Eystein Steigen
Mobil 915 31 641