Psykisk helsearbeid ønsker å være en ressurs for mennesker med psykiske utfordringer. Vi kan bistå ved kriser og vanskelige hendelser som skjer i menneskers liv.
Tilbudet omfatter informasjonsarbeid, forebyggende og utøvende virksomhet.

Tjenesten er gratis.

Åpningstid: kl. 08.00 – 16.00. Henvendelse telefon/e-post til:

Fagansvarlig psykisk helse Karin Hjulstad
tlf. 72 49 51 77  e-post karin.hjulstad@meldal.kommune.no
Spesialsykepleier Håvard Stiklestad
tlf. 72 49 51 56  e-post havard.stiklestad@meldal.kommune.no
Sykepleier Line Fagerli
tlf. 72 49 51 54  e-post line.fagerli@meldal.kommune.no
Psykiatrisk hjelpepleier Anne-Lise Aasen Reberg
tlf. 72 49 51 97  e-post anne-lise.reberg@meldal.kommune.no
Sekretær Åse Storås
tlf. 72 49 51 55  e-post ase.storas@meldal.kommune.no

Besøksadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal
Postadresse: Kvamsveien 2, 7336 Meldal