Byggesaksbehandling

Kart og oppmåling

Her finner du priser på kart- og oppmålingstjenester.

For dokumenter som tinglyses, kommer tinglysningsgebyret i tillegg.

Utleie av kommunale bygg

Det er anledning å leie lokaler i følgende kommunale bygg - følg lenkene for mer informasjon om det enkelte utleietilbud :

Samfunnshus
Meldal barne- og ungdomsskole, idrettsbygg og svømmehall

Feiing og tilsyn

Feiing/tilsyn av skorsteiner og ildsteder Feiing inkl. tilsyn - Årlig

Gebyr pr år (kr)

Pr ekstra røykløp

Skorstein 1

600

287

Skorstein 2

458

180