Ny automatisert løsning kommer

En automatisert løsning for innsyn i postlister og dokumenter er under utarbeidelse. Løsningen vil gi mulighet for direkte visning av dokumentene i din nettleser. Frem til denne løsningen er på plass vil du få innsyn i postlister eldre enn 01.05.2017 og innsyn i offentlige dokumenter ved å henvende deg til Servicekontoret.