Pedagogisk dokumentasjon er en kollegial arbeidsmåte som gjør pedagogisk arbeid synlig og åpner for tolkning, dialog, diskusjon, refleksjon og innsikt. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier, og har som hensikt å utfordre og videreutvikle personalets syn på barn, læring og kunnskap, samt deres syn på hvilke forutsetninger i omgivelsene som har betydning, og hvordan disse kan endres.