Mange pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til det å være pårørende.

Kurset tar opp ulike tema:

  • Mandag 05.02.18 - Ulike demenssykdommer - informasjon fra lege
  • Mandag 12.02.18 - Kommunikasjon og samhandling
  • Mandag 19.02.18 - Kommunens tilbud/hjelpemidler
  • Mandag 26.02.18 - Demensforening/demensteam
  • Mandag 05.03.18 - Endring og tap av roller, sorg
  • Mandag 12.03.18 - Lover og rettigheter

Samlingene holdes ved Meldal helsetun, undervisningsrommet fra kl. 18.00 - 20.00.

Nærmere opplysninger og påmelding får du hos Servicekontoret i Meldal på tlf. 72 49 51 00, eller på e-post til demensteam@meldal.kommune.no.

For at kurset kan gjennomføres,  må det være minst 5 påmeldte.

Påmeldingsfrist: 29.01.18.

Vel møtt!