Om tjenesten

Omsorgslønn er en økonomisk godtgjøring til personer som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. For å få vedtak på omsorgslønn må det først være søkt hjelpestønad for den omsorgstrengende. Hjelpestønad er en trygdeytelse som det søkes på hos NAV.

Omsorgslønn er ikke en rett på lik linje med andre tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, men kommunen plikter å ha en slik ordning.

Hvem kan søke ?

Alle som bor i kommunen og som har et særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. I søknaden forteller du oss om dine behov, og kommunen vurderer søknaden etter en individuell kartlegging.