Legevikar for kommunelege Ingri Storås Einum

Kommunelege Ingri Storås Einum går ut i svangerskapspermisjon 01.06.17.

Vi er så heldige å få dr. Astrid Storås Einum som fastlegevikar i denne permisjonsperioden.