Her kan du laste ned informasjonsavisa Medalingen i PDF-format.

Tidligere utgaver

Du kan henvende deg til Servicekontoret for å få tilsendt tidligere utgaver av Medalingen.

Send e-post til postmottak@meldal.kommune.no