Om tjenesten

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud som omfatter barn og ungdom fra 0-23 år og deres foreldre.

Svangerskapsomsorgen

Jordmortjenesten omfatter:

  • Svangerskapsomsorg (svangerskapskontroll, fødsels- og foreldreforberedende kurs)
  • Barselomsorg (hjemmebesøk etter fødsel, barselgrupper)
  • Prevensjonsveiledning

Jordmor samarbeider med lege og sykehus (St.Olav i Trondheim og avd Orkdal). Henviser ved behov.
En kan selv velge om en vil ha oppfølging hos jordmor eller lege i svangerskapet, eller hos begge.

Anbefalte kontroller ut fra nasjonale faglige retningslinjer:
Første og evt andre kontroll i svangerskapsuke 8–12.
Rutineultralyd i uke 17–19. Videre kontroll i uke 24, 28,32, 36, 38, og 40. Kontroller etter uke 41+3 skal gjøres på sykehuset. Ellers avtaler ut fra individuelle vurderinger.
Les mer under nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Jordmor er å treffe mandag og torsdag + tirsdager i partallsuker.
Tlf. 72 49 51 68, mob. 915 12 755

Lenker:       
www.helsenorge.no/gravid
http://www.matportalen.no/
http://www.pasientreiser.no/
www.arbeidstilsynet.no/fakta (graviditet og arbeidsmiljø)
https://stolav.no/ (fødeavd)
https://ammehjelpen.no/

Sped-/småbarnskonsultasjoner

For familier med barn fra null til seks år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Åpningstider:  
Mandag  kl. 09.30 – 15.00
Tirsdag   kl. 14.30 – 15.30
Onsdag  kl. 08.00 – 15.00
Fredag   etter avtale

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et lavtersketilbud som arbeider helsefremmende og forebyggende i forhold til elevenes helse, trivsel og miljø.
Tjenesten består av helsesøster, lege og fysioterapeut som gjennomfører helseundersøkelser ved behov, og deltar i undervisning.
Helsesøster deltar i tverrfaglig team og i ansvarsgrupper.

Helsestasjon for ungdom

Første onsdag i mnd fra kl 14.30 – 15.30
Ingen timebestilling. Tilbudet er med lege og er gratis.

Aktuelle tema:

  • Prevensjon
  • Seksualitet
  • Psykiske og fysiske utfordringer
  • Graviditet

Familiesenter

Familiesenteret er et lavterskeltilbud til barn, ungdom og deres foresatte. Fagpersoner fra NAV, helsestasjon, Ppt, psykisk helse og barnevern er tilgjengelig for rådgivning og samtaler.

Les mer om tilbudet i denne brosjyren

Kontaktinformasjon:
Tlf 72 49 51 62.
Møtetid: 9.30 – 11.30 . Siste mandag i mnd.