Formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2018-2021 ligger til offentlig ettersyn i Meldal rådhus i perioden 30.11.2017 – 13.12.2017.