Gruppemedlemmer

Johanne Opheim, folkehelsekoordinator

E-post: johanne.opheim@meldal.kommune.no

 

Anne Mari Svinsaas, daglig leder for Frivilligsentralen

E-post: post@meldal.frivilligsentral.no

 

Berit Granheim, diabetessykepleier, hjemmesykepleien

E-post: berit.granheim@meldal.kommune.no

 

Hans Bjørnar Hole, kommuneoverlege

E-post: hans-bjornar.hole@meldal.kommune.no

 

Håvard Stiklestad, psykisk helsearbeid

E-post: Havard.Stiklestad@meldal.kommune.no

 
Kari Garberg, kultursjef

E-post: Kari.Garberg@meldal.kommune.no

 

Kari Høve, leder ved NAV

E-post: kari.hove@meldal.kommune.no

 

Knut Asgeir Berg, Meldal barne- og ungdomsskole

E-post: KnutAsgeir.Berg@meldal.kommune.no

 

Marte Einum Syrstad, hjelpetjenesten, fysioterapeut

E-post: MarteEinum.Syrstad@meldal.kommune.no

 

Mildrid Hove Gunnes, Storås Barnehage

E-post: Mildrid.HoveGunnes@meldal.kommune.no

 

Nina Langaas Jordet, Meldal helsestasjon, helsesøster

E-post: nina-langas.jordet@meldal.kommune.no

 

Odd Lykkja, Orkla landbruk, Landbrukskontoret

E-post: Odd.Lykkja@meldal.kommune.no

 

Tom Busch Mardal, Meldal Helsetun, kjøkkensjef

E-post: TomBusch.Mardal@meldal.kommune.no