Målet med Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er at alle seniorer i kommunen skal ha mulighet til å delta i kulturelle aktiviteter og fritidstilbud. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor en mangfold av sjangre og uttrykk.
I Meldal har vi et tverrfaglig sammensatt DKSS-forum.