Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Ledige stillinger - SiO
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Ledige stillinger - SiO

Til vår kommunale øyeblikkelig hjelp sengepost søker vi:

sykepleiere/vernepleiere/tilkallingsvikarer

Bilde: Logo Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen

Du er:
• Positiv
• God til å samarbeide
• Løsningsorientert
• Selvstendig
• Fleksibel

Vi tilbyr:
• En unik arbeidsplass i utvikling
• Varierte arbeidsoppgaver
• Faglige utfordringer
• Faglig kompetanseheving
• Godt arbeidsmiljø

SiO er et interkommunalt samarbeid mellom 12 kommuner. Våren 2013 flytter vi inn i nyoppussede lokaler som vi leier ved Orkdal Sjukehus. Det er 7 senger, estimert liggetid er 3 døgn, maks 5 døgn. Vi har et bredt spekter av diagnoser og aldersgrupper. Våre arbeidsoppgaver er varierte og vi jobber tett opp mot kommunene, sykehus, legevakt og fastleger. Dette er en unik mulighet til å være med å forme et nytt tilbud til våre innbyggere.

Ledige stillinger:

  • To 50 % faste stillinger med jobb 3.hver helg  
  • 50 % natt svangerskapsvikariat med jobb 3.hver helg  
  • 80 % svangerskapsvikariat med jobb 3.hver helg  
  • Tilkallingsvikarer

Orkdal kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Ta kontakt med enhetsleder Ellen Wahlmann mob: 922 32 604 / daglig leder i SiO Anne Kathrine Hallem mob: 959 78 296 for mer informasjon.

Skriv gjerne i søknaden om du søker kun fast stilling.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner på Orkdal kommune sin hjemmeside, www.orkdal.kommune.no

Søknadsfrist: 18.04.2013

Saksnr. 2013/3040 – Stillingsnr. 935

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag