Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Reguleringsplan for gnr. 158, bnr. 1 m.fl. i Meldal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Reguleringsplan for gnr. 158, bnr. 1 m. fl. i Meldal

Det er for ovennevnte eiendommer igangsatt arbeid med reguleringsplan for boliger, adkomst m.m.

Området er beliggende vest for FV 701, ca. 500 m sør for Storås sentrum.

Planen vil også omfatte trase for gangadkomst ned til Storås.

Innspill til planarbeidet bes sendt innen 25.02.13 til:

SUNDLI PLAN 
7300 Orkanger 
Tlf. 72 48 72 55 
E-post: splan@online.no

Kart

Bilde: Oversiktskart Meldal

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag