Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden - Ledige boligtomter
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ledige boligtomter

Meldal kommune eier en god del regulerte boligtomter. Disse er å finne på Å, Meldal sentrum, Storås og Løkken. Det finnes også en god del tomter i privat eie. Kommunen har laget en enkel oversikt over regulerte, ikke bebygde, boligtomter knyttet til kartet, se nedenfor. Noen av tomtene ligger i områder med mangelfull teknisk infrastruktur, og enkelte private tomter kan være lovet bort slik at de i realiteten ikke er ledige.

Noen av de kommunale tomtene finner du også på www.finn.no.

Bilde: Kart over Meldal

Kart over ledige boligtomter

I kartet er kommunale boligtomter symbolisert med røde punkt og private med blå.

Prisen på tomtene er avhengig av hvor lenge det er siden kommunen ervervet og opparbeidet området. For felt som er tilrettelagt fra og med 2015 er prisen satt ut fra kostnadene med erverv og opparbeidelse av det enkelte feltet.

Vennligst ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag