Personalet på avdelingen

Mildrid Hove Gunnes - pedagogisk leder

Ane Nerdal - pedagogisk leder

Marte Langås Kvam - barne- og ungdomsarbeider

Bente Haugen Døsvik - barne- og ungdomsarbeider

( Bente Flotthagen - for tiden ute i permisjon)