Personalet på avdelingen

Anette Snekvik  - pedagogisk leder

Elin Gunnes - barnehagelærer

Ane Nerdal - barnehagelærer

Kristin Hammer Skjevdal - barne- og ungdomsarbeider

Anne Hegdahl Halseth - barne- og ungdomsarbeider

Marte Stølhaug - lærling