Leger

Ingri Storås Einum (svangerskapspermisjon)
Kommunelege
Astrid Storås Einum
Kommunelegevikar
Tilsynslege Meldal helsetun

Hans Bjørnar Hole
Kommunelege
Tilsynslege Meldal Helsetun
Spesialist i allmennmedisin

Asbjørg Melien Trojanowski
Kommunelege
Skole- og helsestasjonslege

Peter Melien Trojanowski
Kommuneoverlege
Ansvar off. helsearbeid.
Spesialist allmennmedisin

Ida Marie Mørk
Turnuslege 01.08.2017 - 28.02.2018

Helsesekretærer

Turid Muan
Helsesekretær

Lena Marit Ingstad
Helsesekretær

Berit Øverøyen Rikstad
Helsesekretær

Lene Selbekk
Helsesekretær

Astrid Hårstad Ytterhus
Helsesekretær

Diabetessykepleier

Berit Granheim
Sykepleier