Kurs og samlinger - aktivitetskalender

 

Dato Arrangement / tema / målgruppe Arrangør / ansvarlig Sted
2017      
22.aug. Informasjonsmøte, ny rammeplan FM i S-T Statens hus
24.aug. AU-møte Orkdal/Øy-regionen Orkdal rådhus
31.aug. Møte med vgs og kommuner som rekrutterer elever til Meldal og Orkdal vgs S-T fylkeskomm.
v/ Herdis Floan
 
06.sept. Ekstern skolevurdering, fagdag for nye vurderere U-dir Gardermoen
07.sept. Ekstern skolevurdering, regionkoordinatorsamling U-dir Gardermoen
13.sept. 4.(og siste) samling, Kvalitetssikring av uteskole som faglig arena regionen / Ann-Helen Helgemo Lavollen, Tr.heim
14.sept. Regionstyremøte Orkdal/Øy-regionen Meldal
15.sept. Ekstern skolevurdering, samling og planleggingsmøte prosjektgruppa for ESV Orkdal rådhus
20.-22. sept. Pedagogisk dokumentasjon, styrerseminar K-gruppa / Mona Nicolaysen Porsgrunn / Skien
27.sept. Fagdag for veiledere/ mentorer til nyutdannede bhg-lærere, kl.09.00-1200 DMMH v/ Ranveig Lorentzen DMMH
28.sept. Vurdering for læring, nettverksmøte med Eirik Irgens Irgens og AU Orkdal rådhus
26.okt. Ny rammepan, samling for styrere Fylkesmannen i S-T  
24.nov. Vurdering for læring/ MOOC, fagdag for alle lærere AU/ Orkdal/Øy  
24.nov.

Kursdag for alle barnehageansatte. To kurs;
- Mangfold, Loveleen Brenna
- Rammeplanen og psykisk helse/ livsmestring, Line Melvold og Lene Chatrin Hansen (STYD)

K-gruppa og Loveleen Brenna / Line Melvold Sondrehallen og Orkdal kulturhus
2018      
08.-09.feb. Ny-tiltaket. To fagdager for nyutdannede bhg-lærere, kl.09.00-15.30 reg.kons./ DMMH v/ranveig Lorentzen DMMH
08.mars Ny-tiltaket. Fagdag for veiledere/ mentorer til nyutdannede bhg-lærere, kl.09.00-1200 reg.kons./ DMMH v/ Ranveig Lorentzen DMMH
       

 

Regionstyremøter

Sakliste Møtereferat Vedlegg

 

2017.04.27 PDF document ODT document 2017.04.27 PDF document ODT document
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Referat, presentasjoner og dokumenter fra kurs og samlinger