Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vinternyper

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

30.03.2017
Høringsbrev med forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er lagt ut til høring i perioden 01.04.2017 - 01.05.2017.
28.03.2017
Skolefri i Meldal arrangerer tur til Nerskogen, bowling på Orkanger og tur med Trollheimen husky i påskeuka 2017.
27.03.2017
Helse og omsorg har ledig stilling som sykepleier samt ønske om sommervikarer ved forskjellige avdelinger. Søknadsfristen er 17. april 2017.
20.03.2017
I forbindelse med eiendomsskatten for 2017, har vi litt supplerende informasjon til eiere av boliger/fritidsboliger i Meldal. Informasjonen er forsøkt gjort så enkel og lettfattelig som mulig, og supplerer opplysninger gitt til hjemmelshavere (eiere av boliger/fritidsboliger) tidligere år.

Tidligere artikler:
Gratis HPV-vaksine - 20.03.2017
Forslag til områdereguleringsplan for deler av Løkken sentrum - 17.03.2017
Kjærlighet og grenser - 17.03.2017
Meldal kommunes kulturpris 2017 - 17.03.2017
Koordinator Vannområde Orkla - 16.03.2017
Rullering av kommuneplanens arealdel - 16.03.2017
Forprosjekt - framtidas helse- og omsorgstjenester - 06.03.2017
Seminar om klimatilpasning og produksjonstilskudd - 03.03.2017
Tregt eller kjapt nett der du er? - 03.03.2017
Eiendomsskatt - 01.03.2017
Årsmøte i støtteforeninga Meldal helsetun - 23.02.2017
Vinterlarm 2017 - 17.02.2017
Tilskudd til allment kulturarbeid 2017 - 09.02.2017
Hva vil du utstyrssentralen i Meldal skal inneholde? - 07.02.2017
Dette gjør du når slam- og septiktanken er full - 06.02.2017
Vinterferie i Meldal 2017 - 03.02.2017

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag