Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Hvit rognebær

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

01.12.2015
Meldal kulturskole har søknadsfrist for elever som ønsker å begynne våren 2016 i dag 1. desember 2015.
01.12.2015
1. desember 2015 åpnes det for påmelding for Vinterlarm 2016!
24.11.2015
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok meldal kommune, i møte 19.11.2015, reguleringsendring for Solem grustak.
12.11.2015
Meldal kulturskole har søknadsfrist for elever som ønsker å begynne våren 2016 den 1. desember 2015.

Tidligere artikler:
Kurs i opptaksteknikk - 09.11.2015
Reguleringsplanforslag for Rikstadmoen boligfelt til offentlig ettersyn - 06.11.2015
Reguleringsplanforslag for Storås øst for Fv. 701 til offentlig ettersyn - 06.11.2015
Presisering om flyktningesituasjonen - 05.11.2015
Ny dato for OHO-møte - 28.10.2015
Ekstraordinært kommunestyremøte - 27.10.2015
Kartlegging av steder for mulig innkvartering av flyktninger - 23.10.2015
Invitasjon til arbeidsmøte - 19.10.2015
Ny søknadsfrist for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 09.10.2015
Rullering og prolongering/revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2014 - 07.10.2015
Konstituerende kommunestyremøte - 07.10.2015
Du trengs! - 07.10.2015
TV-aksjonen NRK 2015 - 06.10.2015
Kickoff Vinterlarm 2016 - 02.10.2015
Vikar/tilkallingshjelp - 02.10.2015
Høstferie i Meldal 2015 - 01.10.2015

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
VALG 2015
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
 

Facebook  Vimeo