Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Boligfinansiering/Bostøtte
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Hæsjestaur

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    Telefaks: 72 49 51 01 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

20.10.2014
Under gårsdagens tv-aksjon ble det samlet inn over 122.000 kr. fra de rundt 115 bøssebærerne som gikk her i Meldal. Det er en del mer enn i 2013 på selve bøssebeløpet, men vi ligger fortsatt noe bak fjoråret totalt sett. Med de beløpene som kommer inn i etterkant har vi godt håp om å passere fjorårsresultatet på 49,29 pr. innbygger.
14.10.2014
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Meldal kommune i møte 08.10.2014 at reguleringsplanforslag for Bjørnli sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
13.10.2014
Ved Meldal helsetun er det for tiden 2 ledige stillinger.
06.10.2014
Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Bårdshaugslættet hyttefelt.

Tidligere artikler:
Årets vaksine mot Influensa - 02.10.2014
Årets entreprenør i Meldal - 02.10.2014
Skolefri i Meldal - Høstferien 2014 - 01.10.2014
TV-aksjonen 2014 - 30.09.2014
Meldal Frisklivssentral er operativ - 26.09.2014
Etablererkurs - 24.09.2014
Hva er bostøtte? - 24.09.2014
Asfaltering av kommunale veier - 19.09.2014
Bosetting av flyktninger i Meldal - 19.09.2014
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for deler av Ryåndsjøen - 18.09.2014
Ordføreren i 20 % gradert pappapermisjon - 17.09.2014
Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner - 15.09.2014
Helikopterspredning er utsatt - 10.09.2014
Topp stemning når MOT-turnèen kom! - 09.09.2014
Helikopterspredning av olivin og bentonitt i Fagerlivatnet - 05.09.2014
Reguleringsforslag for Groeggvika tomtefelt til offentlig ettersyn - 04.09.2014

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
Nettredaktør: Olav Dombu

Facebook  Vimeo