Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Boligfinansiering/Bostøtte
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Kyr på beite

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    Telefaks: 72 49 51 01 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

19.09.2014
Kommunestyret har i møte 11. september vedtatt Fagplan for kommunale veier. Fagplanen består blant annet av en prioritetsliste over oppgradering/asfaltering av kommunale veier kommende år.
19.09.2014
I løpet av oktober og november vil seks av 10 flyktninger ha flyttet hit til Meldal. Flyktningekoordinator Marit Drugli Sund forteller at det er tre enslige menn og en liten familie med mor og to barn som kommer i første omgang.
18.09.2014
I medhold av plan og bygningslovens (pbl) §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av reguleringsarbeid for området nevnt i overskriften.
17.09.2014
Gjelder tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet.

Tidligere artikler:
Ordføreren i 20 % gradert pappapermisjon - 17.09.2014
Renholdsvikariat - 17.09.2014
Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner - 15.09.2014
Helikopterspredning er utsatt - 10.09.2014
Topp stemning når MOT-turnèen kom! - 09.09.2014
Igjenglemte klær m.m. - 05.09.2014
Helikopterspredning av olivin og bentonitt i Fagerlivatnet - 05.09.2014
Reguleringsforslag for Groeggvika tomtefelt til offentlig ettersyn - 04.09.2014
Ledige plasser på piano og slagverk - 04.09.2014
Å vannverk - oppheving av kokepåbud - 04.09.2014
Sommerles i Meldal - 21.08.2014
Velkommen til nytt kulturskoleår! - 13.08.2014
Skolestart Meldal barne- og ungdomsskole - 11.08.2014
Utleie av slåmaskin - 05.08.2014
Skolefri i Meldal - Påmeldingsskjema - 04.08.2014
Meldal bygdemuseum - 19.07.2014

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
Nettredaktør: Olav Dombu

Facebook  Vimeo