Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Hvit rognebær

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

09.10.2015
Kulturdepartementet har besluttet å endre fristen for søknad om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg fra 1. mai til 1. mars. Neste søknadsfrist vil være 1. mars 2016.
07.10.2015
Dagens plan for idrett og fysisk aktivitet gjelder for 2010-2014. Handlingsprogrammet rulleres årlig. Det er vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Det gjelder også ved søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
07.10.2015
Torsdag 22.10.15 er det konstituerende kommunestyremøte i Kommunestyresalen, 2. etg., Meldal samfunnshus kl. 19.00.
07.10.2015
Det er en økt tilstrømming av enslige mindreårige asylsøkere, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har et stort behov for å rekruttere representanter og verger for denne gruppen.

Tidligere artikler:
TV-aksjonen NRK 2015 - 06.10.2015
Ledige stillinger - 05.10.2015
Kickoff Vinterlarm 2016 - 02.10.2015
Vikar/tilkallingshjelp - 02.10.2015
Frokostmøte - 01.10.2015
Høstferie i Meldal 2015 - 01.10.2015
Verdensdagen for psykisk helse 2015 - 01.10.2015
Åpningstider svømmehallen 2015-2016 - 25.09.2015
Reguleringsplanforslag for Krokbekken hyttefelt til offentlig ettersyn - 24.09.2015
Sommerles i Meldal 2015 - 24.09.2015
Kommuneplanens samfunnsdel - 24.09.2015
Influensavaksine 2015 - 22.09.2015
Verdensdagen for psykisk helse 2015 - 22.09.2015
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Vollabekken hyttefelt - 18.09.2015
Etablererkurs i regi av Næringshagen - 16.09.2015
Endelig valgresultat for Meldal kommune - 15.09.2015

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommuneplan
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
VALG 2015
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
 

Facebook  Vimeo