Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Kornåker i Meldal

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

22.07.2016
Planstrategien ble vedtatt av kommunestyret 30. juni i år og danner grunnlaget for kommunens planlegging i kommunestyreperioden 2015-19.
18.07.2016
Sommer, "sol" og skoleferie! Skolefri i Meldal er i regi av Meldal kommune og ungdomsleder Marit Bjerkås. Og i år som tidligere år har vi masse spennende tilbud.
18.07.2016
Tverrfaglig team inviterer til kurs for deg som har kolsdiagnose.
17.07.2016
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr.

Tidligere artikler:
Anbud vintervedlikehold - 10.07.2016
Brukerundersøkelse om Trollheimen og Innderdalen - 05.07.2016
Rådgiver jordbruk - 100 % fast stilling - 28.06.2016
Foreldrebetaling i barnehage - 27.06.2016
Informasjon vedrørende eiendomsskatt - 24.06.2016
Momskompensasjon til frivillige lag og orgnisasjoner i 2016 - 17.06.2016
Avlingsskade - husk å melde fra til Orkla Landbruk! - 17.06.2016
Topptrim i Meldal 2016-2017 - 15.06.2016
Utviklingsprosjekter for Løkken sentrum - 09.06.2016
Innbyggerundersøkelse - kommunereformen - 06.06.2016
Kommunereformen - Hvilke valg har vi? - 27.05.2016
Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Meldal - 18.05.2016
Kommunal planstrategi for 2016-2019 – høring - 11.05.2016
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for deler av Løkken sentrum - 03.05.2016
Brukerundersøkelse - 21.04.2016
Lokal frivillighetspolitikk i Meldal - 19.04.2016

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag