Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vinter ved Orkla i Meldal

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

05.12.2016
I perioden 2000 til 2015 var det 3145 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 414 branner og desember med 349. Så langt i år har tre personer omkommet i brann i Sør-Trøndelag.
02.12.2016
I dag har fellesnemnda for framtidige Orkland kommune hatt sitt første og konstituerende møte.
30.11.2016
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Meldal kommunestyre, i møte 24.11.2016, reguleringsplan for Storås øst for Fv.701.
29.11.2016
Ny landbruksstrategi for Orkdal og Meldal har nå blitt vedtatt av kommunestyrene i begge kommuner.

Tidligere artikler:
Ledig stilling som fagarbeider - 24.11.2016
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017 - 17.11.2016
Mobil- og bredbåndsutbygging i Meldal - 08.11.2016
Trafikksikkerhetsplan - 07.11.2016
Nordisk biblioteksuke - 07.11.2016
Tverrfaglig samarbeid på tvers av kommunegrenser = inspirasjonsrik fagdag - 31.10.2016
Gatelys Løkken - 25.10.2016
Superbonden - 21.10.2016
Har du lyst til å være hjemmehjelpsvikar? - 21.10.2016
Utbygging av bredbånd i Meldal - 19.10.2016
Åpent folkemøte om fremtidens sykehjem - 18.10.2016
Verdensdagen for psykisk helse markeres i Meldal 18.10.2016 - 14.10.2016
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere - 14.10.2016
Høring - Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 - 07.10.2016
Skolefri i Meldal - høstferie 2016 - 03.10.2016
Beredskapsøvelsen er nå avsluttet - 29.09.2016

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag