Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Kornåker i Meldal

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

23.08.2016
Lørdag 27. august 2016 kl. 15.00 er det offisiell åpning av Meldalsbanken Arena. I den anledning vil også Meldal kommunes kulturpris utdeles.
23.08.2016
Vedlikehold av veger og gater må ofte utføres om natten for å begrense ulempene for trafikkavviklingen. Enkelte av vedlikeholdsteknikkene som benyttes kan ha en høyt støynivå som skaper ulemper og kanskje hindrer nattesøvn for naboer.
23.08.2016
I samarbeid med Meldal jakt- og fiskarlag inviterer Meldal frivilligsentral til trivelig tur til Bulia denne augustlørdagen. Her blir det sosialt samvær, fisking, grilling, padling i kano - og kanskje til og med bading? Hvis du planlegger å bade; husk badetøy og håndkle!
18.08.2016
Meldal kommunestyre vedtok 28.01.16 å starte arbeidet med revisjon av Plan for idrett og fysisk aktivitet

Tidligere artikler:
Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 12.08.2016
Offisiell åpning av Grefstad barnehage - 12.08.2016
Sør-Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom - 09.08.2016
Skolestart i Meldal - 03.08.2016
Analyseresultater badevann 2016 - 29.07.2016
Kommunal planstrategi 2016-2019 er vedtatt - 22.07.2016
Sommerferie i Meldal 2016 - 18.07.2016
Tiltak mot sjukdommen Chronic Wasting Disease blant hjortedyr - 17.07.2016
Anbud vintervedlikehold - 10.07.2016
Brukerundersøkelse om Trollheimen og Innderdalen - 05.07.2016
Foreldrebetaling i barnehage - 27.06.2016
Informasjon vedrørende eiendomsskatt - 24.06.2016
Momskompensasjon til frivillige lag og orgnisasjoner i 2016 - 17.06.2016
Avlingsskade - husk å melde fra til Orkla Landbruk! - 17.06.2016
Topptrim i Meldal 2016-2017 - 15.06.2016
Utviklingsprosjekter for Løkken sentrum - 09.06.2016

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag