Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vinternyper

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

16.01.2017
Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, er fredag 20. januar 2017.
13.01.2017
Dr. Peter Melien Trojanowski starter som lege ved Meldal Legekontor senest i slutten av mars, og tar over fastlegeliste etter Per Melien.
12.01.2017
Røde Kors tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.
11.01.2017
Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til det å være pårørende.

Tidligere artikler:
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 - 10.01.2017
Gebyr- og husleiesatser 2017 - 05.01.2017
Gratis datakurs i biblioteket - 04.01.2017
Lærlingeplasser 2017 - 04.01.2017
Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester - 04.01.2017
Tilskudd til friluftsliv - 03.01.2017
Meld inn Vinterlarmarrangement! - 02.01.2017
Framtid i landbruket! - 27.12.2016
Gratis HPV-vaksine - 20.12.2016
Brøyting og strøing 2016/2017 - 19.12.2016
Informasjon fra legekontoret - 14.12.2016
HAMOS innfører digital tømmekalender - 13.12.2016
Dette er Meldal - en oversikt - 13.12.2016
61 branndøde i Sør-Trøndelag siden år 2000 - 05.12.2016
Fellesnemnda for framtidige Orkland kommune - 02.12.2016
Reguleringsplan for Storås øst for Fv.701 - Kunngjøring av nytt vedtak - 30.11.2016

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag