Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Boligfinansiering/Bostøtte
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vinternyper

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

17.12.2014
Meldal kommune vil med dette informere frivillige lag og organisasjoner om fylkeskommunens tilskudd til kulturformål.
17.12.2014
Kommunale kontorer i Meldal Rådhus vil fra 1. januar ha ordinær åpningstid hverdager fra kl 09:00 til kl 15:00
17.12.2014
Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Meldal kommune har sammen med Telenor inngått et samarbeid som skal sikre et nytt og fremtidsrettet bredbåndstilbud til utvalgte områder i Meldal kommune.
16.12.2014
Åpningstider Meldal rådhus romjula 2014

Tidligere artikler:
Avgifts- og gebyrøkninger for 2015 - 16.12.2014
Prosjektstilling som spesialpedagog - 16.12.2014
Tilskudd til friluftsliv - en oversikt - 11.12.2014
Årets entreprenør 2014 - 05.12.2014
Pepperkakehuskonkurranse - 03.12.2014
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Krokbekken hyttefelt - 03.12.2014
Vinterlarm 2015! - 02.12.2014
Gatelys Skolegata - 28.11.2014
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Groeggvika tomtefelt - 19.11.2014
Informasjonsmøte om reguleringsplan for Bjørnli - 14.11.2014
Høring av nytt adressenavn - Lykkjbrekka - 14.11.2014
Reguleringsforslag til offentlig ettersyn: Endring av Ryåndsjøen - utbedring av eksisterende setervei - 14.11.2014
Informasjonsmøte om storfekjøttprosjektet - 10.11.2014
Tid for å søke om nye snøscooterløyver - 30.10.2014
Kikhoste - 24.10.2014
Kommunalt næringsfond - 23.10.2014

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
Nettredaktør: Olav Dombu

Facebook  Vimeo