Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Sommerblomster

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

28.08.2015
Meldal kommune selger på auksjon, utstyr og inventar som ikke er aktuelt for bruk i den nye Storås barnehage.
26.08.2015
Hovedutvalget for OHO har vedtatt en prisliste for utleie av instrumenter og lydutstyr i Meldal kulturskole.
24.08.2015
Meldal kommune ønsker forslag til prisen Årets entreprenør i Meldal.
21.08.2015
Tilrettelagt treningsgruppe for kreftpasienter kombinert med samtalegruppe i etterkant, blir nå starta på Sanitetshuset på Løkken.

Tidligere artikler:
Oppstart Treffpunkt - 21.08.2015
Grillfest i sansehagen - 21.08.2015
Friluftslivsområder - 21.08.2015
Telefonproblemer ved Løkken barnehage - 20.08.2015
Valg 2015 - forhåndsstemming - 18.08.2015
Sommerles i Meldal 2015 - 18.08.2015
Ferie for alle - et tilbud fra Røde Kors - 18.08.2015
Ledige elevplasser ved Meldal kulturskole - 18.08.2015
Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 - 17.08.2015
Barnevernet trenger tilsynsførere - 17.08.2015
Offisiell åpning av to nye barnehager i Meldal - 14.08.2015
Ledig stilling som ledende fagarbeider ved Driftsseksjonen VVA - 27.07.2015
Hindring av spredning av ferskvannsfisk - 16.07.2015
Analyseresultater badevann 2015 - 13.07.2015
Nytt fiskekart for Trollheimen - 08.07.2015
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel - høring - 03.07.2015

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommuneplan
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
VALG 2015
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
 

Facebook  Vimeo