Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Kyr på beite

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

20.05.2015
21. mai blir det Vinterlarmgalla i Meldal samfunnshus - en feiring av alle frivillige krefter i bygda med blant andre Linn Silje og Are Hembre på scenen.
20.05.2015
Meldal kommune har mottatt søknad om tillatelse til riving av den brannskadde "Bjørnlibutikken". Saken vil bli behandlet så raskt det lar seg gjøre. Rivingen er planlagt igangsatt så snart tillatelse er innvilget.
20.05.2015
Valgstyret godkjente 19.05.2015 valglistene til Kommunestyrevalget 2015.
18.05.2015
Fra 1. juni 2015 har NAV Meldal endret sine åpningstider.

Tidligere artikler:
Ledige sykepleierstillinger - 12.05.2015
Kunngjøring av vedtatt områdereguleringsplan for Bjørnli - 11.05.2015
Kunngjøring av nytt adressenavn - Lykkjbrekka - 11.05.2015
Finn riktig bygning med OrklaKart - 08.05.2015
Folkemøter om reguleringsendringer på Storås og Stensmoen nord - 06.05.2015
Har du hus eller leilighet til utleie? - 04.05.2015
Meldal kulturskole - søknadsfrist 1. juni - 30.04.2015
Frokostmøte fremtidig næringssatsing i Meldal - 28.04.2015
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Storås øst for Fv.701 - 21.04.2015
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Stensmoen nordre del - 21.04.2015
Endring av møtedato for hovedutvalg - 17.04.2015
Sommerjobb i Meldal kommune - 08.04.2015
Kunngjøring av vedtatt reguleringsendring for Ryåndsjøen - 30.03.2015
Turkart på nett for Meldal og Orkdal - 27.03.2015
Påskeferie i Meldal 2015 - 25.03.2015
Tilskudd til allment kulturarbeid 2015 - 19.03.2015

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
VALG 2015
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
 

Facebook  Vimeo