Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Orkla - retning Sølbergsbakkan - Meldal

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

21.10.2016
27. oktober 2016 kl. 19.00 inviteres alle landbruksinteresserte til kveldsmat og visning av første episode av NRK-satsingen "Superbonden" i Meldal samfunnshus.
21.10.2016
Meldal kommune har behov for noen vikarer i ferietid og ved sykdom. Å være hjemmehjelp innebærer rengjøring som støvsuging, golv-vask, vinduspuss etc i private hjem.
19.10.2016
Telenor har tidligere gått ut med informasjon om oppgradering og modernisering av sitt bredbåndsnett i Meldal. Planen var at utbygging av fibernoder skulle fullføres i løpet av høsten 2016. Nå er oppgraderingen dessverre utsatt i 3 år.
18.10.2016
Meldal kommune inviterer til åpent folkemøte om framtidens sykehjem i Meldal samfunnshus mandag 24. oktober kl. 18.00 - 20.00.

Tidligere artikler:
Verdensdagen for psykisk helse markeres i Meldal 18.10.2016 - 14.10.2016
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere - 14.10.2016
Medarbeider servicekontor - 11.10.2016
Ledige stillinger i Voksenopplæringa - 11.10.2016
Hvem fortjener HAMOS sin miljøpris for 2016? - 11.10.2016
Områdereguleringsplan for Litjfjellet hyttefelt til offentlig ettersyn - 07.10.2016
Høring - Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 - 07.10.2016
Skolefri i Meldal - høstferie 2016 - 03.10.2016
Beredskapsøvelsen er nå avsluttet - 29.09.2016
Bolig søkes - 29.09.2016
Gatelys - 27.09.2016
Influensavaksine 2016 - 26.09.2016
Helsesekretæren i astma-/kolsomsorgen - 14.09.2016
Ledige stillinger - 09.09.2016
Årets entreprenør i Meldal - 07.09.2016
Friluftslivets uke - 02.09.2016

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag