Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Hvitveiseng

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

20.05.2016
Fredag 3. juni 2016 kl. 11.00 - 14.00 er det duket for årets grilldag på landbrukssenteret.
20.05.2016
Ved Driftsseksjonen er det ledig 100 % stilling som vaktmester. Søknadsfrist: 15.06.2016
19.05.2016
Med forbehold om godkjenning er det ledige stillinger ved Meldal barne- og ungdomsskole i perioden 01.08.16 - 31.07.17.
19.05.2016
Det er ledig 40 % fast stilling ved PP-tjenesten som logoped/spes.pedrådgiver i Meldal. Stillingen kan eventuelt kombineres med vikariat ved Meldal barne- og ungdomsskole, eller eventuelle andre stillinger som blir ledig i PP-tjenesten.

Tidligere artikler:
Spørreundersøkelse kommunereformen - 18.05.2016
Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Meldal - 18.05.2016
Kommunereformen - Hvilke valg har vi? - 12.05.2016
Kommunal planstrategi for 2016-2019 – høring - 11.05.2016
Drifts- og aktivitetstilskudd 2016 - Varsel om politisk behandling - 09.05.2016
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for deler av Løkken sentrum - 03.05.2016
Brukerundersøkelse - 21.04.2016
Lokal frivillighetspolitikk i Meldal - 19.04.2016
Brannøvelser på Løkken - 05.04.2016
Vindkraftutbygging i Snillfjord og Hitra - 05.04.2016
Intensjonsavtale signert - 04.04.2016
Tilskudd til drenering er utvidet til å gjelde alle planerte arealer - 31.03.2016
Boligundersøkelse - 31.03.2016
Kjærlighet og grenser - 31.03.2016
Ønsker du å være meddommer? - 21.03.2016
Eiendomsskatt 2016 - 17.03.2016

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
VALG 2015
Verdigrunnlag