Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Ordfører Are Hilstad og leder for Frivilligsentralen Anne Mari Svinsaas

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

26.06.2015
Kommunen har mottatt noen spørsmål vedrørende reguleringsplanens bestemmelser om taktekking. Dette ble fremlagt for Hovedutvalg for utvikling og drift i møte den 17.06.2015
24.06.2015
Det er 100 % stilling som fagansvarlig i PP-tjenesten ledig fra 1. september 2015 eller så snart som mulig etter denne datoen.
23.06.2015
Meldal kommunes kulturpris for 2015 blir i år tildelt to verdige vinnere. Vi gratulerer Harald Garberg og Arnstein Reitan med prisen.
23.06.2015
NVE har mottatt søknad fra Skjerva Kraft AS om tillatelse til å bygge Skjerva kraftverk i Meldal kommune.

Tidligere artikler:
Frisklivsentralen kommer til Meldal dagsenter/aktivitetssenter 2. juli - 22.06.2015
Reguleringsendring for Solem grustak til offentlig ettersyn - 22.06.2015
Skolefri i Meldal 2015 - 17.06.2015
1,2 milliarder kroner i momskompensasjon - 17.06.2015
Erstatning ved avlingssvikt - 15.06.2015
Sommerles i Meldal - 12.06.2015
Markering av Friluftslivets år 2015 - 12.06.2015
Premiering for Topptrimmere - 11.06.2015
Ny sesong med Topptrim i Meldal - 11.06.2015
Informasjonsmøte om fosterhjemsomsorg - 10.06.2015
Tilskuddsmidler til nye driftsbygninger i 2015 er oppbrukt! - 09.06.2015
Digital septikvarsling fra våren 2015 - 09.06.2015
Liker du å gå på tur? Kanskje liker du turbøker også? - 04.06.2015
Støtte til trafikksikkerhetstiltak - 04.06.2015
Meldal Frivilligsentral går for full maskin - 02.06.2015
Nå er det din tur! - 02.06.2015

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
VALG 2015
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
 

Facebook  Vimeo