Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vinternyper

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

30.03.2015
Kommunestyret vedtok den 26.03.2015 "Reguleringsendring for Ryåndsjøen - Utbedring av eksisterende setervei"
27.03.2015
I forbindelse med taksering av eiendommer i Meldal kommune, er det ledig engasjementer for sommeren 2015.
27.03.2015
De grendevise folkemøtene om kommuneplanen og kommunereformen er nå avsluttet, men fremdeles er Meldal kommune interessert i å få innspill i det videre arbeidet.
27.03.2015
I forbindelse med friluftslivets år har Meldal og Orkdal kommuner satt opp en felles turkartklient. Her finner du informasjon om blant annet skiløyper

Tidligere artikler:
Ledige stillinger i Meldal kommune - 27.03.2015
Påskeferie i Meldal 2015 - 25.03.2015
Tilskudd til allment kulturarbeid 2015 - 19.03.2015
Kulturprisen 2015 - 19.03.2015
Stenging av basseng - 18.03.2015
Tomtene i nytt boligfelt i Meldal sentrum legges nå ut for salg - 11.03.2015
Framtida i Meldal - hvor går vi? - 10.03.2015
Varsel om oppstart av reguleringsendring for Solem grustak - 06.03.2015
Kjærlighet og Grenser - 03.03.2015
Eiendomsskatt - 27.02.2015
Varsel om oppstart av reguleringsendring for Stolsmoen - 27.02.2015
Sommerjobb ved kommunens driftsseksjon - 26.02.2015
Vinterlarm 2015 - Program - 18.02.2015
Vinterlarm 2015 - Programslipp - 13.02.2015
Hovedopptak 2015 - 10.02.2015
Prosjektering av Berg bru - 10.02.2015

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
VALG 2015
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
 

Facebook  Vimeo