Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Hvitveiseng

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

02.05.2016
Kommunestyret i Meldal skal 30. juni 2016 fatte vedtak på om Meldal skal bestå som egen kommune, eller om vi skal slå oss sammen med andre kommuner. Før vedtaket legges det opp til innbyggerhøring. Alle meldalinger oppfordres til å sende inn sine meninger i form av høringsuttalelser innen fredag 3. juni 2016
02.05.2016
Ved administrasjonen ved Meldal helsetun er det ledig 80 % fast stilling som administrasjonsmedarbeider.
28.04.2016
Ferie for alle er et opplegg i regi av Norges Røde Kors. Opplegget retter seg mot barnefamilier med så begrenset økonomi, at de ikke klarer å finansiere ferie- og fritidsopplevelser på egen hånd.
28.04.2016
Meldal kommune trenger flere ferievikarer i helse og omsorg for sommeren 2016 i tidsrommet uke 25 til uke 33.

Tidligere artikler:
17. mai i Meldal 2016 - 27.04.2016
Brukerundersøkelse - 21.04.2016
Ledig stilling som Veileder ved NAV Meldal - 20.04.2016
Lokal frivillighetspolitikk i Meldal - 19.04.2016
Invitasjon til veteranmarkering i Trondheim - 07.04.2016
Brannøvelser på Løkken - 05.04.2016
Vindkraftutbygging i Snillfjord og Hitra - 05.04.2016
Intensjonsavtale signert - 04.04.2016
Tilskudd til drenering er utvidet til å gjelde alle planerte arealer - 31.03.2016
Boligundersøkelse - 31.03.2016
Kjærlighet og grenser - 31.03.2016
Ønsker du å være meddommer? - 21.03.2016
Eiendomsskatt 2016 - 17.03.2016
Informasjon fra Meldal legekontor - 17.03.2016
Vinterlarm 2016 - Program - 03.03.2016
Åpningstider ved gjenbruksstasjonen påsken 2016 - 03.03.2016

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
VALG 2015
Verdigrunnlag