Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vår og tid for å kjøre ut frau

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

27.04.2015
Årets 17. maiprogram for Meldal er nå klart, og kan lastes ned i pdf.format.
27.04.2015
Ferie for alle er et opplegg i regi av Norges Røde Kors. Opplegget retter seg mot barnefamilier med så begrenset økonomi, at de ikke klarer å finansiere ferie- og fritidsopplevelser på egen hånd.
21.04.2015
I medhold av plan og bygningslovens (pbl) §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om oppstart av reguleringsarbeid for området nevnt i overskriften. Planforslaget skal fremmes som områderegulering etter pbl § 12-2.
21.04.2015
I medhold av plan og bygningslovens (pbl) §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om oppstart av reguleringsarbeid for området nevnt i overskriften. Planforslaget skal fremmes som områderegulering etter pbl § 12-2.

Tidligere artikler:
Sommerjobb i barnehagen 2015 - 20.04.2015
Endring av møtedato for hovedutvalg - 17.04.2015
Ledige stillinger i barnehagene - 15.04.2015
Frokostmøte fremtidig næringssatsing i Meldal - 13.04.2015
Sommerjobb i Meldal kommune - 08.04.2015
Kunngjøring av vedtatt reguleringsendring for Ryåndsjøen - 30.03.2015
Turkart på nett for Meldal og Orkdal - 27.03.2015
Påskeferie i Meldal 2015 - 25.03.2015
Tilskudd til allment kulturarbeid 2015 - 19.03.2015
Kulturprisen 2015 - 19.03.2015
Stenging av basseng - 18.03.2015
Tomtene i nytt boligfelt i Meldal sentrum legges nå ut for salg - 11.03.2015
Framtida i Meldal - hvor går vi? - 10.03.2015
Varsel om oppstart av reguleringsendring for Solem grustak - 06.03.2015
Kjærlighet og Grenser - 03.03.2015
Eiendomsskatt - 27.02.2015

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
VALG 2015
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
 

Facebook  Vimeo