Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Boligfinansiering/Bostøtte
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vintervei

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    Telefaks: 72 49 51 01 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

15.04.2014
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på gitte vilkår gitt Kraftverkene i Orkla (KVO), i samarbeid med Orkla Fellesforvaltning (OFF), anledning til å senke vannstanden i Bjørsetdammen ned til kote 127,90 i inntil to dager før 1. mai i år. Tillatelsen er gitt i medhold av vannstandslovens §8.
11.04.2014
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Meldal kommune i møte 09.04.2014 at "Reguleringsendring for deler av Stensmoen boligfelt" sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:
09.04.2014
Meldal brannvesen vil ha fokus på forebygging av hyttebranner. I samarbeid med forsikringsselskapet Tryg, Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, står de bak en kampanje rettet mot hyttefolket denne påsken.
09.04.2014
Det er snart påskeferie, og her finner du forskjellige aktiviteter for dere mellom 6-20 år!

Tidligere artikler:
Påskestengt bibliotek - 08.04.2014
Meldal kulturskole inviterer til ”Cool Tour 2014” - 04.04.2014
Sommerjobb ved kommunens driftsseksjon - 27.03.2014
Sesongstengt basseng - 27.03.2014
Kartlegging av slåttemark i Meldal, Orkdal og Hemne - 20.03.2014
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - 11.03.2014
Åpent møte om reguleringsendring Meldal sentrum - 10.03.2014
Tilskudd til allment kulturarbeid 2014 - 07.03.2014
Pressemelding - 07.03.2014
VinterLARM fra rådhuset - 07.03.2014
Ford Escort til salgs - 07.03.2014
Vinterlarm - program! - 04.03.2014
VinterLARM i Meldal - Isbading - 03.03.2014
Meldal kommune har byttet økonomisystem - 03.03.2014
Eiendomsskatt for verker og bruk - 28.02.2014
Utlysing av miljøinformasjonsmidler 2014 - 27.02.2014

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øyregion
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
Nettredaktør: Olav Dombu