Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Boligfinansiering/Bostøtte
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Leirfivel

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    Telefaks: 72 49 51 01 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

22.04.2014
Alle kommuner og fylkeskommuner ønsker å tilby barnehager og skoler med god kvalitet, godt læringsmiljø og læringsutbytte, der barn og unge får utvikle seg både faglig, kulturelt og sosialt.
15.04.2014
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på gitte vilkår gitt Kraftverkene i Orkla (KVO), i samarbeid med Orkla Fellesforvaltning (OFF), anledning til å senke vannstanden i Bjørsetdammen ned til kote 127,90 i inntil to dager før 1. mai i år. Tillatelsen er gitt i medhold av vannstandslovens §8.
11.04.2014
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Meldal kommune i møte 09.04.2014 at "Reguleringsendring for deler av Stensmoen boligfelt" sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:
09.04.2014
Meldal brannvesen vil ha fokus på forebygging av hyttebranner. I samarbeid med forsikringsselskapet Tryg, Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, står de bak en kampanje rettet mot hyttefolket denne påsken.

Tidligere artikler:
Skolefri i Meldal - 09.04.2014
Meldal kulturskole inviterer til ”Cool Tour 2014” - 04.04.2014
Sommerjobb ved kommunens driftsseksjon - 27.03.2014
Sesongstengt basseng - 27.03.2014
Kartlegging av slåttemark i Meldal, Orkdal og Hemne - 20.03.2014
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - 11.03.2014
Åpent møte om reguleringsendring Meldal sentrum - 10.03.2014
Tilskudd til allment kulturarbeid 2014 - 07.03.2014
Pressemelding - 07.03.2014
VinterLARM fra rådhuset - 07.03.2014
Ford Escort til salgs - 07.03.2014
Vinterlarm - program! - 04.03.2014
VinterLARM i Meldal - Isbading - 03.03.2014
Meldal kommune har byttet økonomisystem - 03.03.2014
Eiendomsskatt for verker og bruk - 28.02.2014
Utlysing av miljøinformasjonsmidler 2014 - 27.02.2014

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øyregion
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
Nettredaktør: Olav Dombu