Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Boligfinansiering/Bostøtte
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vinternyper

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

28.01.2015
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Meldal kommune, i møte 28.01.2015 at revidert reguleringsforslag for Bjørnli sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 29.01.2015 - 19.02.2015. Frist for merknader er 20.02.2015.
27.01.2015
Ved Meldal barne- og ungdomsskole finnes det mange flotte ungdommer med energi og iver pakket inn i noen flotte elevbedrifter.
21.01.2015
Drømmestipendet er én million kroner som fordeles på 100 ungdommer under 20 år som har en drøm. Dette gir 100 stipendmottakere over hele landet 10 000 kroner hver som de kan bruke på å realisere sin drøm knyttet til sin kulturaktivitet.
12.01.2015
Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Meldal kommune har sammen med Telenor inngått et samarbeid som skal sikre et nytt og fremtidsrettet bredbåndstilbud til utvalgte områder i Meldal kommune.

Tidligere artikler:
Meldal kulturskole - ledige elevplasser - 08.01.2015
Fylkeskommunale tilskudd til kulturformål - 17.12.2014
Nye åpningstider Meldal Rådhus - 17.12.2014
Avgifts- og gebyrøkninger for 2015 - 16.12.2014
Årets entreprenør 2014 - 05.12.2014
Pepperkakehuskonkurranse - 03.12.2014
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Krokbekken hyttefelt - 03.12.2014
Vinterlarm 2015! - 02.12.2014
Gatelys Skolegata - 28.11.2014
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Groeggvika tomtefelt - 19.11.2014
Informasjonsmøte om reguleringsplan for Bjørnli - 14.11.2014
Høring av nytt adressenavn - Lykkjbrekka - 14.11.2014
Reguleringsforslag til offentlig ettersyn: Endring av Ryåndsjøen - utbedring av eksisterende setervei - 14.11.2014
Informasjonsmøte om storfekjøttprosjektet - 10.11.2014
Tid for å søke om nye snøscooterløyver - 30.10.2014
Kikhoste - 24.10.2014

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
Nettredaktør: Olav Dombu

Facebook  Vimeo