Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Vinternyper

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

27.02.2015
I medhold av plan og bygningslovens (pbl) §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av reguleringsarbeid for området Stolsmoen.
26.02.2015
Driftsseksjonen tilbyr ungdom i alderen 17 – 24 år 3 ukers sommerjobb i juni, juli og august. Ungdom som er minst 18 år og som tidligere ikke har hatt sommerjobb i kommunen vil bli prioritert.
26.02.2015
Forslag på kandidater til Meldal kommunes kulturpris 2015 fremmes på fastsatt skjema innen utgangen av mars 2015.
19.02.2015
Meldal kommune utlyser med dette ledige lærlingeplasser fra høsten 2015.

Tidligere artikler:
Vinterlarm 2015 - Program - 18.02.2015
Tilskudd til allment kulturarbeid 2015 - 13.02.2015
Vinterlarm 2015 - Programslipp - 13.02.2015
Hovedopptak 2015 - 10.02.2015
Prosjektering av Berg bru - 10.02.2015
Skolefri - Vinterferie! - 06.02.2015
Tiltaksrettede aktiviteter - 06.02.2015
Ung Skaperlyst 2015 - 02.02.2015
Ferievikarer innen helse og omsorg - 02.02.2015
Revidert reguleringsforslag for Bjørnli til offentlig ettersyn - 28.01.2015
Elevbedrifter ved Meldal barne- og ungdomsskole - 27.01.2015
Drømmestipendet - 21.01.2015
Bredbåndsutbygging i Meldal kommune - 12.01.2015
Meldal kulturskole - ledige elevplasser - 08.01.2015
Fylkeskommunale tilskudd til kulturformål - 17.12.2014
Nye åpningstider Meldal Rådhus - 17.12.2014

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
Nettredaktør: Olav Dombu

Facebook  Vimeo