Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost | Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Orkla - retning Sølbergsbakkan - Meldal

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                     (uten KID)4260.05.60322 
    NAV: 55 55 33 33

 

29.09.2016
Øvelsen som i dag har vært gjenomført i Orkdal og Meldal er nå avsluttet
29.09.2016
Meldal kommune skal bosette en syrisk familie på 4, men mangler egnet bolig. Boligen bør være i gangavstand fra Meldal barne- og ungdomsskole. Leietaker vil være Meldal kommune.
27.09.2016
Det nærmer seg høst og vinter, og vi har fått en del henvendelser vedr. gatelys som ikke virker. I den forbindelse vil vi informere om at TrønderEnergi har fått beskjed om utskiftninger på kommunalt nett, som de vil bytte ut fortløpende.
26.09.2016
Høsten er kommet og det har også influensaen. Meldal helsestasjon har nå satt opp dager der du kan få tatt influensavaksine.

Tidligere artikler:
Fiskesprell - 16.09.2016
Helsesekretæren i astma-/kolsomsorgen - 14.09.2016
Ledige stillinger som fastlege - 13.09.2016
Ledige stillinger - 09.09.2016
Årets entreprenør i Meldal - 07.09.2016
Friluftslivets uke - 02.09.2016
Et muntert blikk på norsk skihistorie - 29.08.2016
Verdensdagen for psykisk helse - Internasjonal FN-dag 10. oktober 2016 - 29.08.2016
Tilrettelagt treningsgruppe for kreftpasienter - 26.08.2016
Treffpunkt for barn og unge i Meldal - 26.08.2016
Utdeling av Meldal kommunes kulturpris - 25.08.2016
Offisiell åpning av Meldalsbanken Arena - 23.08.2016
Varsling av vegarbeid - 23.08.2016
Tur til Bulia lørdag 27. august 2016 - 23.08.2016
Dialogmøte revidering av Plan for idrett og fysisk aktivitet - 18.08.2016
Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 12.08.2016

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Kommunereformen
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag