Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Boligfinansiering/Bostøtte
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Kyr på beite

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    Telefaks: 72 49 51 01 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

29.08.2014
Gjentatte prøvetakingsserier viser at vann fra Å Vassverk nå er fritt for forurensing. I samråd med tilsynsmyndighetene oppheves derfor påbudet om koking av drikkevannet.
28.08.2014
Med forbehold om godkjenning, er det ledig stilling i 100 % vikariat, pedagogisk leder 27.10.14-31.07.15 på Storås barnehage.
27.08.2014
Meldal kulturskole har fått én ledig plass på piano og én på slagverk. Interesserte søkere bes fylle ut søknadsskjema snarest.
21.08.2014
Årets "Sommerles i Meldal" har vært en suksess! Biblioteket inviterte barn fra 1. trinn og oppover til å delta i «Sommerles», og responsen har vært utrolig bra.

Tidligere artikler:
MOT- Inspirasjonsforedrag - 20.08.2014
Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivietet 2015 - 18.08.2014
Velkommen til nytt kulturskoleår! - 13.08.2014
Skolestart Meldal barne- og ungdomsskole - 11.08.2014
Utleie av slåmaskin - 05.08.2014
Skolefri i Meldal - Påmeldingsskjema - 04.08.2014
Meldal bygdemuseum - 19.07.2014
Reguleringsplanforslag for FV 700 Skjøtskift bru til offentlig ettersyn - 03.07.2014
Skolefri i Meldal er i gang! - 01.07.2014
Reguleringsendring for deler av Stensmoen boligfelt - 27.06.2014
Takk for laget - 27.06.2014
Utmerket badevannskvalitet i Meldal! - 17.06.2014
Reguleringsplanforslag for Svartbekken hyttefelt til offentlig ettersyn - 16.06.2014
Reguleringsplanforslag for Hattan hyttefelt til offentlig ettersyn - 16.06.2014
Reguleringsplanforslag for Meldal sentrum til offentlig ettersyn - 16.06.2014
Topptrim i Meldal 2014-2015 - 11.06.2014

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
Nettredaktør: Olav Dombu

Facebook  Vimeo