Fakta - Administrasjon - Politikk - Åpningstider - Telefoner/Epost - Bildearkiv
Forsiden
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Boligfinansiering/Bostøtte
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Velkommen til Meldal kommune

Bilde: Kyr på beite

    Meldal kommune  
    Kvamsveien 2, 7336 Meldal 
    Telefon: 72 49 51 00  
    Teknisk vakt: 908 22 911 
    Telefaks: 72 49 51 01 
    E-post: 
    postmottak@meldal.kommune.no 
    Kommunenr. 1636 
    Organisasjonsnr.: 958 731 647 
    Bankkonto: (med KID)4260.72.03010
                    (uten KID)4260.05.60322 
    NAV Meldal: 55 55 33 33

 

20.08.2014
MOT inviterer alle voksne til inspirasjonsforedrag for voksne i Idrettsbygget 4. september.
18.08.2014
Gjelder tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet.
13.08.2014
Meldal kulturskole ønsker alle nye og gamle elever vel møtt til nytt skoleår! Alle elever fikk et brev i juni med informasjon om oppstart og timeavtale. Vi ber alle ta kontakt direkte med sin lærer dersom de er usikre på når de skal møte.
11.08.2014
Skolestart Meldal barne- og ungdomsskole for alle elever er mandag 18. august kl. 08.30.

Tidligere artikler:
Ledige stillinger - 07.08.2014
Utleie av slåmaskin - 05.08.2014
Skolefri i Meldal - Påmeldingsskjema - 04.08.2014
Meldal bygdemuseum - 19.07.2014
Reguleringsplanforslag for FV 700 Skjøtskift bru til offentlig ettersyn - 03.07.2014
Skolefri i Meldal er i gang! - 01.07.2014
Reguleringsendring for deler av Stensmoen boligfelt - 27.06.2014
Takk for laget - 27.06.2014
Utmerket badevannskvalitet i Meldal! - 17.06.2014
Reguleringsplanforslag for Svartbekken hyttefelt til offentlig ettersyn - 16.06.2014
Reguleringsplanforslag for Hattan hyttefelt til offentlig ettersyn - 16.06.2014
Reguleringsplanforslag for Meldal sentrum til offentlig ettersyn - 16.06.2014
Topptrim i Meldal 2014-2015 - 11.06.2014
Meldal brannvesen informerer - 03.06.2014
Etablering av årlig tømmerute for slamavskillere og tette tanker i Resdalen og Frilsjøen - 28.05.2014
Informasjonsmøte om tiltaksplan for Løkken - 21.05.2014

Arkiv
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/organisasjoner
Ledige stillinger
Lenker
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Nyhetsarkiv
Nye tider, nye tanker
Næringsliv
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Planer/Økonomidokumenter
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag

 

 

Dette nettstedet eies og drives av Meldal kommune
Nettredaktør: Olav Dombu

Facebook  Vimeo